do you NEED
a NEW, INDIVIDUAL TYPE OF PACKAGING?
CHECK HOW WE DO THIS!

NOWA OFERTA! SYSTEM GRAWERÓW WYMIENNYCH

DOWIEDZ SIĘ SZCZEGÓŁÓW!


 • Niskie koszty produkcji nawet małych partii

  Możesz zlecić nam wdrożenie nawet niewielkiej partii opakowań – już od 1000 sztuk. Oferujemy atrakcyjne warunki handlowe. Zapytaj nas o szczegóły!

 • Low production costs of small production runs

  We can produce for you small production runs starting even from 1000 pieces. We offer attractive trade terms and conditions. Ask us for details.

 • Doradztwo i wsparcie w procesie decyzyjnym

  Od pomysłu aż po wstawienie opakowania na linię produkcyjną klienta dbamy o to, aby był to produkt najwyższej jakości, w pełni zgodny ze wstępnym projektem i wymaganiami technicznymi, optymalny w stosunku do potrzeb i założonych celów.

 • Expertise and support in decision-making process

  From the idea to filling at customers’ lines we care for the highest quality of the product. We make sure that it meets the project assumptions, technical requirements to give you an optimal, tailored made product that you desire.

 • Prototypowe opakowania

  Przed wdrożeniem nasi doświadczeni specjaliści wykonują prototypy. Pozwala to dopracować wszystkie szczegóły przedsięwzięcia, aby klient mógł mieć pewność, że trafia do niego dokładnie taki produkt, jakiego potrzebuje.

 • Product prototyping

  Before product implementation our experienced specialists make prototypes. This stage helps to fine-tune all details so that the customer is sure that he buys the product that they ordered.

 • Ograniczenie ryzyka rynkowego

  Możliwość wyprodukowania niewielkiej partii opakowań oznacza, że klient może bezpiecznie przetestować swój produkt, zanim zdecyduje się wejść z impetem na rynek. Dzięki temu istotnie ogranicza ryzyko finansowe, jakie wiąże się z wprowadzaniem nowego produktu.

 • Minimising market risk

  The possibility to produce a small production run means thaht the customer can safely test the product before they decide to launch a big market entry campaign. Thanks to that they can substantially minimise financial risk associated with new product launch.

 • Zaawansowane, oryginalne wzory

  Nawet w przypadku krótkich partii oferujemy możliwość zaprojektowania zindywidualizowanych, oryginalnych wzorów opakowań. Uwzględniamy potrzeby i preferencje naszych klientów co do kształtu, rozmiaru i formy opakowania.

 • Advanced original designs

  Even in the case of short runs we offer our customers the individual design option and variety of original shapes. We follow our customers’ preferences concerning shapes and sizes of packaging.

 • Indywidualne typy główek

  Dzięki krótkim partiom możemy produkować opakowania zróżnicowane pod względem zamknięć – z różnymi typami główek.

 • Individual closure types

  Short-production-run approach allows us to produce packaging with different closure types.

 • Produkcja kombinowana

  Nowoczesne linie produkcyjne w naszym zakładzie umożliwiają równoczesną produkcję różnych wzorów opakowań w ramach jednego zlecenia. Przydaje się to szczególnie w przypadku partii testowych lub edycji limitowanych danego produktu.

 • Combined production

  Our modern production lines make it possible to simultanously produce different products within one order. This is especially useful in the case of test runs and limited editions

QUICK CONTACT

Robustness and effectiveness is not an empty slogan of ours.
Check out how we work!

The data controller is KLAR Glass Sp. z o.o. (Fabryczna, 62-010 Pobiedziska). Data submitted through the contact form will be processed for the purpose of responding to the enquiry.
Informacja o projektach UE
Certifications: HACCP, ISO 9001:2008
quality
Zwiń