do you NEED
a NEW, INDIVIDUAL TYPE OF PACKAGING?
CHECK HOW WE DO THIS!

NOWA OFERTA! SYSTEM GRAWERÓW WYMIENNYCH

DOWIEDZ SIĘ SZCZEGÓŁÓW!


 • Własne biuro projektowe

  Nasi konstruktorzy urzeczywistniają wizje klientów, zamieniając je w projekty i wdrożenia. To właśnie w tym zespole powstają wstępne szkice i rysunki, warunki techniczne, wizualizacje 2D i 3D, wzory do testów marketingowych i produkcyjnych na liniach klienta, a wreszcie projekty form szklarskich.

 • In-house design studio

  Our designers make customers’ visions tanglible, turning them into real projects and product implementations. It is in this team where the rough sketches, final drawings, technical specification, visualisation in 2D and 3D, mock-ups, samples for marketing tests and finally mould designs are created.

 • Podkreślenie indywidualnych cech produktu

  Chciałbyś, aby twój produkt wyróżniał się na półce? Pomożemy ci poprzez opakowanie wyeksponować cechy, które decydują o sile marki, odzwierciedlają jej unikalność, niosą trwałe przesłanie. Wspólnie przekażemy to, co najważniejsze i zbudujemy silny komunikat marketingowy, wobec którego nikt nie przejdzie obojętnie.


OUR IMPLEMENTATIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Read more
 • Emphasizing individual features of the product

  Do you want your product to stand out on a shelf? Through a tailor made packaging we will help you to present the features that define the brand strength, reflect its uniqness and pass a clear message. Together we will communicate the important issues and send out a marketing content that cannot stay unnoticed.

 • Oryginalny design

  Opakowanie to jedno z narzędzi budowania tożsamości marki, dlatego warto zdecydować się na indywidualny projekt, który wyróżni nas wśród konkurencji. Możliwości jest wiele – może to być np. nietypowy kształt, nowatorskie zamknięcie lub trwały branding wytłoczony na opakowaniu.

 • Original design

  Packaging is one of the tools that build the brand awarness. That is why it is profitable to invest in individual design project. The project will differentiate you from your competitors, There is a vast array of options e.g. unusual shape, uncommon closing, or characteristic embossing.

 • Aspekty funkcjonalne

  Nie zapominamy o tym, że opakowanie musi przede wszystkim spełniać swoją funkcję – chronić zawartość i atrakcyjnie prezentować ją potencjalnemu nabywcy.

 • Functional aspects

  We do not forget that the packaging must be funtional in the first place i.e. protect the content and present the product in an attractive way.

 • Wzorcowanie

  Mamy możliwość wyprodukowania wzoru opakowania na potrzeby testów i zweryfikowania założeń projektowych – w produkcji w hucie, w transporcie, na linii rozlewniczej klienta. W ten sposób sprawdzamy, czy projekt nie wymaga jeszcze zmian i ulepszeń, aby uzyskać w pełni zadowalający efekt.

 • Sampling

  We have capabilities to manufacture samples for tests and verificatioin of the project assumptions in variuos fields e.g. production assessment in the plant, transportation aspects, filling line issues. In this way we verify if the projects needs to be changed, modified so that the final result is fully satisfying.

QUICK CONTACT

Robustness and effectiveness is not an empty slogan of ours.
Check out how we work!

The data controller is KLAR Glass Sp. z o.o. (Fabryczna, 62-010 Pobiedziska). Data submitted through the contact form will be processed for the purpose of responding to the enquiry.
Informacja o projektach UE
Certifications: HACCP, ISO 9001:2008
quality
Zwiń